EN RETIRO PROFESSIONALMENT DEL  DEPARTAMENT EDUCACIÓ , DOCENT :  8 ANYS DEPÀRTAMENT EDUCACIÓ , D´EXERCICI PROFESSION
AL. HAVENT TREBALLAT 17 CENTRES 

23.10.1994 --- 07.04.2020 FIGUERES/PORTBOU.  
Hasta que la mayoría de los profesores no reconozcan que el 23 % de fracaso escolar es debido en gran parte a su quehacer docente no avanzaremos nada ! Gracias a DIos lo enseñanza es pública pues en caso contarrio , de ser una empresa, la mayoría habrían cerrado"

Cita: RM 24.05.2020Històric

Durante los años 2007, 2008 i los psicólogos eramos enviados a cubrir plazas de p3-p4 y p5 por  todas la comarca de Girona ! Fue una experiencia muy bonita.

Col.legi Cor de Maria. Orientació educativa 3 anys /psicòleg 1995 /1998 FIGUERES. Cap del departament Orientació.

Col.legi Pous i Pagès 7 mesos  educador/psicòleg  2000/2001 FIGUERES

 Més info centres educatius i experiències >>   dels centres on he treballat ! Exactament he estat a 17 centres educatius !

Els meus inicis comencen  l´any 1995 al col.legi Cor de Maria de figueres , com a psicòleg escolar i educatiu ( 3 anys fantàstics)  havent treballat per tota la comarca de Girona. 

 La meva substitució a  Vilafant a l´escola de CEE de la Mare de déu del mont 2012-2013 , orientació educativa, va ser l ´experiencia més


Acumulo 8.0  anys de professor ja que m´he dedicat a al meva consulta privada durant 25 anys fent de psicòleg escolar, clínic i Forense. A l´any 2016 obre les seves portes la empresa www.empordajobs.cat  >>Adreça electrònica :  rmolons@xtec.cat   Mòbil 680885032  


Escola d´educació especial Institut. No sé sí tots els professors hauríen de fer un anys en una escola d´educació especial, el que si sé segur és que qualsevol persona aspirant a director hauria d´haver passat un any per un d´aquestes escoles ! Felicitats equip directiu de la Mare de Déu del Món de Vilafant, Felicitats! 2011-2012

 

El meu destí, com a professor,  curs 2019 -2020 , ha estat   a  l´ INS CENDRASSOS de Figueres a l àrea de SIE -   OE ,  Orientació Educativa   del 0.2.09.2020 fins 31.01.2020.  Renúncia nomenament voluntària . 

Vull destacar a tots els meus alumnes i la relació amb ells positiva i oberta! També, als meus companys de la sala de profes. La meva linea  AIE ha estat censurada en detriment de l´alumnat i de la normativa vigent sobre OE del departament d´educació .